NYTT ELEKTRONISK REGISTRERINGSSYSTEM

NKK ønsker å yte bedre service og imøtekomme de stadig økende krav og ønsker fra oppdrettere og hundeeiere ved å innføre nytt elektronisk registreringssystem.