PROTOKOLLEN FRA RS 2011

Protokollen fra det 34. Ordinære Representantskapsmøtet er lagt ut på nettsiden, under Representantskapet og Protokoller.