VALPELISTE, NEG

På linken nedenfor finner du valpeliste for Norsk Elghund Grå. Vi har valgt å legge den ut på denne måten, inntil vår web-leverandør har utbedret adresseringen til riktig side i weboppsettet. Innmelding av kull/parringer fungerer og det er med bakgrunn av dette denne listen legges ut. Numreringen av innmeldte kull i 2011 er tatt ut, men numreringen for 2012 er startet.

 

VALPELISTE

Norsk Elghund Grå

Valpelisten inneholder kun valpekull etter foreldre som holder avlskriteriene og er godkjente Avlshunder.
For å få mer data på foreldre kreves det innlogging på NKKs DogWeb.

 

Hundeeiere har selvansvaret for at NKKs etiske regler grunnregler blir for avl og oppdrett blir fulgt.

 

Kullene er listet opp etter forventet fødselsdato og blir tatt ut når valpene er 3 måneder gamle.
Vennligst meld fra når kullene er solgt, det gjør det enklere for valpekjøperne.

 

VALPELISTE, NEG pr. 8.1.12

Skroll til toppen
Rull til toppen