STYRELEDER OG NESTLEDER GÅR AV

Leder og nestleder i NKK går av med øyeblikkelig virkning.

 

Endringer i Norsk Kennel Klubs styre

Styreleder Nils-Erik Haagenrud og nestleder Per Arne Watle har valgt å trekke seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Gjenværende medlemmer av styret sammen med administrasjonen ivaretar den fortsatte driften av NKK.

Denne uken har NKKs styreleder og nestleder forlatt sine poster med umiddelbar virkning. Avgangen kommer etter at de frammøtte på styremøte tirsdag enstemmig anmodet leder og nestleder om å trekke seg. Bakgrunnen er uenighet om arbeidsmåten innad i organisasjonen.

Styrets talsmann i saken, Siv Sandø, uttrykker sin fulle tillit til administrasjonen, og ønsker fullt fokus på å ivareta medlemmenes interesser og hundesaken.

Hovedstyret er NKKs valgte styringsorgan og politiske ledelse mellom årsmøtene. NKKs administrasjon har ansvaret for daglig drift av organisasjonen.

Sitert fra NKKs nettside

Skroll til toppen
Rull til toppen