Stambokføring helseopplysninger Norsk Elghund Grå i Sverige

Det går mot stambokføring av helseopplysninger for Norsk Elghund Grå i Sverige.

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå (AU-NEG) i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) har over lengre tid jobbet aktivt sammen med avlsutvalget i vår søsterorganisasjon i Sverige, for å få til en stambokføring av helseopplysninger for rasen i Svenske Kennelklubben. Dette målrettede og gode samarbeidet ser nå ut til å bære frukter, noe NEKF er svært tilfreds med. Det er verdifulle opplysninger som vi vil dra stor nytte av i de genetiske helseberegningene vi kan foreta med vårt digitale fagsystem som vi utvikler i samarbeid med Aninova. Vi ser nå verdien av å ha dette fagsystemet når vi nå får respons i våre naboland for å levere et bredere datagrunnlag inn i vårt avlssystem. Gjennom fagsystemet for avl vil vi i avlsarbeidet nå være rigget for å ta inn et bredere spekter av data fra de nordiske land.

AU-NEG har også et prosjekt gående sammen med Svenske Älghundklubben for å få med svenske hunder i nyresviktprosjektet, som har til hensikt å identifisere den eller de genene som er bærer av sykdommer som forårsaker nyresvikt hos NEG.

Et langsiktig, målrettet og godt samarbeid i Norden ser nå ut til å bære frukter.

Skroll til toppen
Rull til toppen