RS mapppe 2016

RS-Mappe 2016 NEKF

Her følger RS-Mappa for årets RS som avholdes på Gardermoen 30.april i år. Erklæring fra Lov-og kontrollkomiteen kommer senere.
Det er kommet noen kommentarer på at at det i innstillingen til vedtak fra FS i flere saker er brukt formuleringen «Saken avvises». Dette betyr ikke at saken ikke kommer opp, eller at saken ikke er kommet inn på lovlig vis. Saken ER på dagsorden. Begrepet «Saken avvises» er brukt i mange år, og betyr kun at FS ikke støtter saken. I mange saker finner man en forklaring på hvorfor i saksfremstillingen fra FS.

Skroll til toppen
Rull til toppen