Publisering gentester Norsk Elghund Grå.

I påvente av at vi kan få inn resultater fra gentester i DogWeb åpner AU NEG for at vi kan bruke våre avlshund-lister til å legge inn resultater fra gentester.

Pr. i dag har vi godkjent gentest for Glaukom og Dvergvekst. Det åpnes for å legge inn resultater fra gentester fra MyDogDNA og Laboklin som er de to laboratorier som pr. i dag er anerkjent i NKK for disse gentestene på NEG.

Testresultatet sendes til AU NEG ved Isak Halvorsen: isak.halvorsen@bbnett.no som vil gå gjennom testresultatene og legge de inn på våre avlshund-lister for NEG.

Mvh

AU NEG

Skroll til toppen
Rull til toppen