Nytt fra AU Jämthund

Avlsutvalget (AU)  for jämthund ser det som en av sine overordnede oppgaver å kunne gi rask og tilstrekkelig informasjon til tispeeiere som er på søken i våre lister etter en passende parringspartner. En viktig bit i denne sammenheng er å synliggjøre faktiske dokumenterte resultater både for avlshunden og dens kull, og for dennes foreldre/ besteforeldre og deres kull.

 

AU har derfor besluttet å iverksette et  prosjekt hvor det utarbeides et hjelpedokument linket til den enkelte avlshund, inneholdende opplysninger om individenes jaktprøveresultater (inkludert alder ved første premiering), samt utstillingsresultater, og da både for avlshunden og dennes foreldre/ besteforeldre, og for  deres kullsøsken. Faktaopplysningene vil deretter bli lagt inn i en ”vektet” mal hvor resultatene gis en score, og som AU mener i sum vil gi en god indikasjon på graden av sannsynlighet for at den aktuelle avlshunden, sammen med en motsvarende partner, gjennom sine avkom vil kunne bringe rasen et skritt fremover, sammenlignet med rasens nåværende status.

 

En slik fakta innhenting krever at anslagsvis 50 individer pr. avlshund skal sjekkes opp mot databasene i Norge, Sverige og Finland, noe som vil medføre en betydelig arbeidsinnsats. AU vil derfor gå i dialog med alle eiere av innmeldte/ godkjente avlshundene for å få bekreftet at hunden fortsatt er aktuell for avl. Deretter starter arbeidet. Alle innhentet informasjon vil bli forelagt hundeeierne før de bekjentgjøres. AU håper de første hjelpedokumentene vil være tilgjengelige på NEKF’ s hjemmeside innen utgangen av mai. Følg medJ

Skroll til toppen
Rull til toppen