NY LOV OM DYREVELFERD

Ny dyrevernslov er vedtatt i Odelstinget.

 

Forslaget til den nye dyrevernsloven er ferdigbehandlet og vedtatt i Odelstinget. Lovteksten er fremdeles under utarbeiding og er ikke klar ennå.
Intensjonen Landbruks- og matdepartementet har med den nye loven er presisering hvilke status og rettigheter hunder og andre dyr har.
Det er å håpe at med den nye loven vil rettsvernet for våre hunder bli vesentlig forsterket

Skroll til toppen
Rull til toppen