NPP – PRØVEREGISTRERINGSPROGRAM

NPP- Prøveregistrerings-program

Serverversjonen i prøveregistreringsprogrammet er nå klar til bruk. Dette er nå testet ut og det fungerer etter planen.

Prøvelederne/kontaktpersonene i klubbene får i disse dager nødvendig innføring i integrering og bruk.

        Prøveleder kan, på bakgrunn av dommermøte, godkjenne prøvene og sende disse til NKK.

        Den nye versjonen av programmet konverterer alle prøver som er lagt inn i løpet av høsten til den nye versjonen.

        2013 prøver blir lagt inn på nytt i samme systemet og sendes NKK. Disse overskriver da det som ligger i DogWeb slik at disse også blir riktige med poeng i alle moment.

        Når både 2013 og 2014 prøver er på plass,  blir det produsert årbok for både 2013 og 2014.

 

Mvh
Datautvalget

 

Skroll til toppen
Rull til toppen