NORDISK EKSTERIØRDOMMERKONFERANSE

NORDISK EKSTERIØRDOMMEKONFERANSE i 2011

 

Norske Elghundklubbers Forbund vil i 2011 arrangere konferanse for de nordiske dommerene som er autorisert på Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort.

Konferansen skal avholdes i tiden 4. – 6.2.2011 med Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen som arrangementssted.

Norske Elghundklubbers Forbund gjennomførte en tilsvarende konferanse i 2008, ved den anledningen var alle elghundrasene representert, i 2011 vil de rene norske rasene bli prioritert.
Utvalget som gjennomførte konferansen i 2008, Marianne Holmli, Ralf Cambell og Nils-Erik Haagenrud, vil også være de som har hovedansvaret for konferansen i 2011. Utvalget som er godt i gang med planleggingen, vil etterhvert trekke inn de ressursene som de trenger for gjwnnomføringen av konferansen.

Skroll til toppen
Rull til toppen