NKKs jakthundkomite åpner for avholdelse av prøver fra 01.05.2020

NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig. Ytterligere informasjon og de generelle reglene som gjelder rundt dette finnes på nkk.no

Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement.

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Myndigheten vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og
NKKs særkomiteer har jobbet med å utarbeide veileder og retningslinjer for arrangementer.
NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer.

Under ligger link til NJKs veileder, der beskrivelse på gjennomføring og krav som stilles for arrangementer:                                                                                                          NKKs jakthundkomités veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under korona(HER)

Skroll til toppen
Rull til toppen