Oppdrettere

Oversikt over kenneler/oppdrettere

Kravet for å stå på lista er at kennelen/oppdretter leverer valper i henhold til kravene fra avls utvalget NES. Ofte kan det være vanskelig å få tak i valp. Et godt tips kan være å ta kontakt med en oppdretter i forkant. Oppdretterenes egne hjemmesider vil også gi utfyllende informasjon om rasen og dens egenskaper.

Lista er ikke komplett og vi ber om å få tilsendt evt. oppdrettere som mangler samt eventuell utfyllende informasjon. I tillegg finnes det selvsagt mange seriøse oppdrettere som ikke har opprettet kennel men som likevel driver oppdrett av svarthund i henhold til avlsutvalget sine krav. Oppdrettere som de siste 2 årene har hatt godkjent kull og har konkrete planer om flere kull kan ved å henvende seg til avlsutvalget bli ført opp på lista.

Skroll til toppen
Rull til toppen