NEKFs Jubileumsbok 2024

I anledning Norske Elghundklubbers 125 års jubileum, skal det publisere en jubileumsbok som dokumenterer de siste 25 år i elghund-Norge. Boken skal ferdigstilles i løpet av 2023, og vil komme for salg til RS som avholdes i april 2024.

Jubileumsboken skal dokumentere elghund-Norge siden oppstart i 1899, med hovedvekt på de siste 25 år. Dette er ingen liten oppgave og arbeidet spenner vidt og er tidkrevende. I dette arbeidet er den oppnevnte redaksjonskomiteen helt avhengig av bidragsytere til stoff i boken, det være seg alt fra jakthistorier, fagartikler, forskjellige oversikter, statistikker og historikk.

Bokens innhold
Redaksjonskomiteen er opptatt av at alle de 9 elghundrasene som NEKF er tildelt raseansvaret for, skal presenteres og få sin plass i boken. Dette vil også gjenspeile seg på bokens omslag, slik at helheten i forvaltningsansvaret illustreres.
Boken er foreløpig delt inn i kapitler som omhandler NEKF som organisasjon, de 9 elghundrasene, avl, bruksegenskaper, helse, jakt og prøver, aktuelle samfunnstemaer, elgjegernes historier og oversikter (lovverk, instrukser osv). Det er i tillegg reservert 2 sider per områdeklubb, hvor vi ønsker at klubbene blant annet skriver om sin historikk, sine aktiviteter og presenterer foto av styre etter årsmøtet 2023. Områdeklubbenes styrer har fått tilsendt en epost vedrørende dette med nærmere informasjon, men det kan allerede nå være hensiktsmessig å finne ressursperson/ene i klubben som kan ta på seg denne oppgaven.

Boken er foreløpig beregnet til ca. 400 sider og vil bli trykket i «hardcover» med fargebilder, i et opplag på 6000.

Elghund-Norge må bidra
Elghund-Norge har mange kompetente, engasjerte og erfarne medlemmer som er ønsket som bidragsytere til Jubileumsboken 2024. Vi ønsker svært gjerne tips om skriveføre medlemmer som ønsker å bidra med fagartikler.

En jubileumsbok er ikke komplett uten jakthistoriene, de artige episodene eller minneverdige hendelser. Vi ønsker derfor allerede nå, at medlemmer som har gode historier på lur, sender disse til redaksjonskomiteen.

Absolutt siste frist for innlevering av stoff til jubileumsbok er 01.06.23. Vi ønsker stoff til jubileumsboken så tidlig som mulig, dette letter arbeidet for redaksjonskomiteen og hjelper oss å overholde frister fra bl.a trykkeri. For de som skal sende oss bilder, må disse være av god kvalitet og helst 1 MB. Oppgi fotografens navn og sørg for samtykke til bruk av bildet i boken.

På forhånd takk

Redaksjonskomiteen:

Ralf Campbell
Tlf: 90 98 32 91
Epost: ralfcam@online.no

Camilla Hartz Repshus
Tlf: 47 29 65 29
Epost: camirep
@gmail.com

Skroll til toppen
Rull til toppen