Mere statistikker fra jaktprøver

Vedlagt følger noen nye statistikker hentet ut fra NPP som viser litt om hvor mange, eller rettere sagt hvor få av våre hunder som stiller på prøve. I vedlegget finner du også litt om

utviklingen innen prøvemomentene for løshund.

 

Med så få startende hunder er det vanskelig å kartlegge om vi går riktig vei, men vi kan i det minste se en positiv trend hos de hundene som starter. Samtidig ser vi at det er ganske mange

hunder som har et stort antall prøvestarter før de får sine nødvendige championatprøver på plass.  I statistikkene fremkommer disse som «premierte».

 Data fra NPP-2

 

Skroll til toppen
Rull til toppen