KORT INFO OM STATUS ETTER FS, NÄU OG LEDEREMØTET SIST HELG

Kort info om status på enkelte saker etter FS, NÄU  og ledermøte i helga! 

·        Egmont-saken ankes til Lagmannsretten i samråd med vår advokat. Dommen inneholder etter vår oppfatning vesentlige svakheter og mangler, noe som taler for en grundig behandling i Lagmannsretten. Beslutningen om å anke fikk full støtte fra klubbene på ledermøtet på Gardemoen 23. januar

·        Den økonomiske situasjonen i NEKF er anstrengt, men under kontroll. Resultatet for 2015 ser ut til å bli i størrelsesorden 200.000 kroner i underskudd, og mye av dette skyldes saker som har egne RS-vedtak.

·        Det er gledelig god fremdrift i det Nordiske samarbeidet. Sverige drøfter et forslag som i all vesentlighet er likt våre felles jaktprøveregler, og arbeidet med felles avlsdatabase er startet opp.

·        Det arbeides for fult, blant annet med å få våre ferskspordommere godkjent for å kunne dømme ferskspordelen, når kravet om offentlig godkjente ettersøkshunder trer i kraft i 2016. Den endelige avgjørelsen ligger hos Miljødirektoratet. 

Se forøvrig vedlagte høringsuttalelser som er sendt fra NEKF nå. Her finner du også kommentarer som forklarer endringsforslagene.

·        Forbundsstyret ønsker å intensivere ungdomsarbeidet og utfordrer klubbene til å komme med innspill til «Handlingsplan for Ungdomsarbeid» som er sendt klubbene på høring.

Vedlegg (klikk på linken):
Høring vedrørende forskrift, jakt, felling og fangst
Høringssvar Instruks, -ettersøk

 

 

 Logo litenHilsen Forbundsstyret

 

Skroll til toppen
Rull til toppen