INNSAMLING AV VEVSPRØVER

Innsamling av kinnprøver/svaberprøver ved utstillinger i regi av Norske Elghundklubbers Forbund.

Gjennom det pågående samarbeidsprosjektet mellom NEKF, Geninova og Biobank – «Fra fenotype til genotype» – vil det samles inn DNA-prøver fra elghunder til genetisk analyse til bruk i avlsarbeid for å forbedre jaktegenskaper. Disse prøvene blir tatt ved hjelp av såkalte kinnsvabere og er basert på frivillig deltakelse.

Vi er veldig takknemlig for alle som ønsker å bidra med vevsprøve fra sin hund til dette prosjektet, jo fler hunder med jaktprøveresultat og lagret vevsprøve jo sikrere blir analysene. For å kunne bidra med vevsprøve fra din hund er det viktig med følgende:

  • Hunden må være chipmerket og registrert
  • Hundens stamtavle/registreringsbevis i original må medfølge ved prøvetakingstidspunkt

BioBank tilbyr gratis lagring i hele hundens levetid for alle vevsprøver vi mottar fra Norsk Elghund i 2015. Vi oppfordrer alle til å delta i det som blir starten på kartleggingen av genetiske egenskaper hos Norsk Elghund!

Nærmere informasjon får du ved å klikke på linken under

INFORMASJON

 

Kamilla Lysaker
Geninova

 

Skroll til toppen
Rull til toppen