Innføring av en øvre antallsgrense på 40 avkom, registrert etter samme hund for rasen norsk elghund sort

Sunnhetsutvalget i NKK har fattet vedtak om antallgrense for registrering på 40 avkom for rasen Norsk Elghund Sort, dette etter søknad fra NEKF etter vedtak fra RS 2016.

VEDTAK

Rull til toppen