Innføring av en øvre antallsgrense på 40 avkom, registrert etter samme hund for rasen norsk elghund sort

Sunnhetsutvalget i NKK har fattet vedtak om antallgrense for registrering på 40 avkom for rasen Norsk Elghund Sort, dette etter søknad fra NEKF etter vedtak fra RS 2016.

VEDTAK

Skroll til toppen
Rull til toppen