INFO FRA LØSHUNDKOMITEEN

Løshundkomiteen i Norske Elghundklubbers Forbund har lagt ut ny informasjon på INFO fra Løshundkomiteen.

 

Følgende informasjon og forslag til prøveregler er nytt fra Løshunkomiteen:

Forslag til nordiske prøveregler, norsk ver. august 2011

Forslag til nordiske prøveregler, svensk ver. august 2011

Dokument som forklarer tankene omkring utformingen av regelforslaget

Skroll til toppen
Rull til toppen