FORLIK EGMONT – LÅN OMRÅDEKLUBBENE – GAVEKONTO

FORLIK EGMONT – LÅN OMRÅDEKLUBBENE – GAVEKONTO

 

Som de fleste har fått med seg så vedtok et enstemmig Ekstraordinært RS å akseptere et forlik med Egmont

Publishing på kr 1.200.000,-  I tillegg til at Forbundet har hatt betydelige utgifter til egen advokat, så legges det opp til at kr 200.000,-betales av egenkapitalen. Lånebehovet er dermed kr 1.000.000,- Da vil forbundet kunne driftes på en forsvarlig måte, og det skal ikkegi nevneverdig negative utslag på aktivitetsnivået.

Områdeklubbene har nå gitt Forbundet lånetilsagn på beløpet, og forlikssummen eroverført Egmont. Så å si alle områdeklubbene har stilt opp med tilsagn om lån og positive tilbakemeldinger.

Forbundsstyret legger frem sak om tilbakebetaling av lånene på det ordinære RS 30. april i år.

I forslaget legges det opp til at kontingenten økes med kr 50,- pr år i maks 5 år.

Dette må ses på som en sikkerhet for de klubbene som stiller lån til disposisjon, men målsettingen vil selvsagt være at lånenekan bli tilbakebetalt så fort som mulig.

Det er blant annet startet et arbeid med å få inn sponsormidler, og eventuelle andre ekstrainntekter vil bli brukt til å betale ned lån.

 

Gavekonto

Det er også opprettet en gavekonto i Elghundforbundet. Alle innbetalinger her vil bli direkte avsatt til nedbetaling av lån.

Kontonummer er 1503.74.80883 og alle innbetalinger mottas med takk!

Skroll til toppen
Rull til toppen