ER DU KJENT MED NKKS ANTIDOPINGREGELVERK?

Hensikten med antidopingreglementet er å sikre at hunder som starter i konkurranse er friske og medisinfrie, slik at hundens velferd ivaretas og konkurransen blir rettferdig.

Med doping forstås her medisin, eller annet middel, som gjennom sin virkning stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan antas å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet.

Hele saken kan leses på NKK’s hjemmeside: her!

Skroll til toppen
Rull til toppen