DOM I «EGMONT-SAKEN»

I går, 13.1.16, har dommen i Egmont-saken falt.
Dessverre har Tingretten gitt Egmont medhold på alle punkter. Det betyr at NEKF er dømt til å betale det hele og fulle krav pluss saksomkostninger.
FS ber om to rundt saken inntil NEKF har tatt stilling til hva som blir neste skritt. Dette må skje før ankefristen går ut.
Saken vil bli drøftet på ledermøte 23.januar og høyst sannsynlig blir det innkalt til et Ekstraordinært RS.

Kjell Arild Haugen
Leder, Norske Elghundklubbers Forbund

 

Skroll til toppen
Rull til toppen