Dispensasjon Jaktprøveregler

NEKF sendte Dispensasjonssøknad til NKKs Jakthundkomite, hvor det ble søkt om dispensasjon fra §3.2 i vårt jaktprøvereglement slik at det for sesongen 2020/2021 vil være mulig å melde hund til jaktprøve uten at kravet til oppnådd premiegrad på utstilling er oppnådd for hunder under 24 mnd.  Hunder som stiller på jaktprøve uten å oppfylle kravet til oppnådd premiering på utstilling skal ikke få stambokført noen tittel før hunden er stilt på et senere tidspunkt.

NKKs jakthundkomite behandlet saken 31.03.2020.

SK 9/20 Norske Elghundklubbers Forbund (NHEKF) – søknad om dispensasjon pkt.3.2 i jaktprøvereglene. NEKF har i sine krav for å starte på prøve, at hunden er premiert på utstilling. Det byr på noen utfordringer når det gjelder kravene, da mange utstillinger er avlyst pga. korona viruset.

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge dispensasjon iht søknad. Vedtaket gjelder for prøvesesongen 2020/2021.

Hunder som er under 24 måneder kan stille på jaktprøver (1. – og 2 dagers jaktprøver). Det er stilt spørsmål om unntaket gjelder for 2- dagers jaktprøve. Det er i dag bekreftet ved telefonisk kontakt mellom Endre A Stakkerud og Eva Pedersen (NKK) at det også gjelder 2- dagers jaktprøver.

Skroll til toppen
Rull til toppen