ANTALL ETTERSØKSHUNDER

Statistikk pr. 21.7.11 over godkjente ettersøkshunder og godkjente ettersøkshunder til bruk i eget lag.

 

Pr. 21.7.11 er det i følge NKKs nedtegninger over ettersøkshunder totalt 7.587 godkjente ettersøkshunder og 1.560 godkjente for bruk i eget jaktlag.

Av de 7.587 godkjente ettersøkshundene er 4.303 av elghundrasene, inkl. uregistrete elghunder, dvs. 56,7 %. Av de 1.560 godkjente hundene for bruk i eget jaktlag er 1.458 av elghundrasene, dvs. 93,5 %.

Skroll til toppen
Rull til toppen