Artikkelen ble oppdatert 5. september kl 11:45

Flere veterinærer i Oslo-regionen har de siste dagene fått inn hunder med alvorlig diaré. Noen har også hatt oppkast. Allmenntilstanden til flere av hundene har raskt forverret seg. Noen av hundene har dødd.

Dette uttaler Ann Margaret Grøndahl, seksjonssjef i Mattilsynet, region Stor-Oslo, avdeling Romerike onsdag 4. september.

– Vi antar at utbruddet skyldes virus eller bakterier, men foreløpig har undersøkelsene ikke gitt svar på hva som kan være årsak til utbruddet, sier Grøndahl.

Hun informerer om at Veterinærinstituttet sammen med Mattilsynet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og dyresykehus forsøke å finne årsaken til utbruddet. – Det er tatt prøver av flere hunder og noen av hundene er eller vil bli obdusert. Mattilsynet håper undersøkelsene vil gi svar på sykdomsårsak i løpet av få dager.

Veterinærinstituttet informerer 5. september om at de første tilfellene av sykdom ble rapportert i Oslo, men at de nå får inn rapporter også fra andre deler av landet. Veterinærinstituttet vil i løpet av dagen gå aktivt ut for å innhente informasjon om mistenkte sykdomstilfeller fra aktuelle klinikker og privatpraktiserende veterinærer. De har laget en egen nettside med til enhver tid oppdatert informasjon – følg med på deres informasjon her.

Anbefalinger til hundeeiere

Mattilsynet anbefaler hundeeiere i Oslo-regionen å begrense nærkontakten mellom hunder. Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken. Hunder som viser sykdomstegn bør raskt tas med til veterinær. Hundeeiere bør følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler. Ansamling av hunder på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, bør unngås eller gjennomføres på en slik måte at kontakten mellom hundene begrenses, sier Grøndahl.

Informasjon på Mattilsynets nettsider

Fortløpende oppdatering

NKK vil oppdatere informasjonen fortløpende på denne siden. Kun informasjon fra bekreftet kilde vil bli lagt inn her.

AniCura informerer om sykdomstilfeller i Hamar, Tynset, Moss, Hønefoss og Lørenskog i tillegg til Oslo-området.

Planlagte arrangementer

NKK har 5. september valgt å gå ut med en anbefaling til klubber og forbund med planlagte terminfestede arrangementer førstkommende helg om å innstille/avlyse disse. Den enkelte arrangør må gjøre en vurdering av sitt arrangement, bl.a. om det er praktisk gjennomførbart å unngå kontakt mellom deltakende hunder.

For informasjon om planlagte og evt. avlyste arrangementer, følg med på arrangørenes egne hjemmesider/Facebooksider. Vi vil lage en liste her over arrangementer som avlyses så fort vi blir gjort kjent med dem.

NKK vurderer situasjonen fortløpende i forbindelse med NKK Rogaland neste helg. Påmeldte til utstillingen vil få beskjed ved evt endring/avlysning.

 

Bakgrunn og mer informasjon

AniCura gikk i dag ut med advarsel til alle hunde-eiere i Oslo-området om utbrudd av en hittil ukjent, smittsom sykdom.

Veterinærinstituttet er informert om dødsfallene, og jobber sammen med Mattilsynet og NMBU i å forsøke å spore årsaken til disse og å avklare om det er en sammenheng mellom dem.

Veterinærinstituttet anbefaler hundeeiere som oppdager diaré og redusert allmenntilstand på sine hunder å kontakte sin veterinær.

 

Et generelt råd fra NKKs veterinærer er at man i situasjoner med potensielle utbrudd av svært smittsomme sykdommer:

  • Ikke lar hunden snuse på andre hunders urin og avføring
  • Begrenser nærkontakt med andre hunder
  • Har lav terskel for å kontakte veterinær raskt ved symptomer

Vi er i løpende kontakt med Mattilsynet, og vil oppdatere artikkelen fortløpende.