Viktig info om HD-indeks

SAK FRA NKK’S HJEMMESIDE:

Viktig info om HD-indeks

Viktig info om HD-indeks 

NKK har opplevd at det har vært feil i den publiserte HD-indeksen for enkelte hunder. Vi har også fått en del henvendelser fra observante medlemmer om denne saken. Problemene antas å oppstå i forbindelse med datauttrekket. NKKs sunnhetsutvalg har behandlet saken, og bedt administrasjonen se på datauttrekket fra databasen igjen, slik at feilene nå kan rettes.

Viktig avlsverktøy

HD-indeks er et meget godt avlsverktøy for å bedre HD-situasjonen hos de ulike rasene. Indeksen tar hensyn til HD-statusen til hunden selv og alle den slektninger, og beregner hundens HD-messige avlsverdi sett i forhold til rasens gjennomsnitt. Tallet man får, sier noe om hundens genetiske bidrag til rasen med tanke på HD-kvalitet, og kan brukes både til å velge avlshunder og til å finne riktig avlspartner for å ha best mulig sjanse for friskt avkom. En forutsetning for at indeksen skal fungere etter hensikten, er selvsagt at den er korrekt.

NKK er opptatt av at HD-indeksen er best mulig og det har vært diskutert om man kan få til en felles HD-indeks for flere nordiske land sammen for å få et enda bedre datagrunnlag. NKK ser på mulighetene for en felles HD-indeks med Sverige, men vil ikke kunne gå videre med denne muligheten før datauttrekket fra NKKs database er optimalisert.

Intensiverer arbeidet med kvalitetssikring

Administrasjonen vil nå intensivere arbeidet med kvalitetssikring av datauttrekket, slik at indeksberegningene blir korrekt og så gode som mulig. Arbeidet med kvalitetssikring av HD-indeksen vil utføres av NKKs helseavdeling, NKKs IT-avdeling og ekstern kompetanse. Professor Frode Lingaas ved seksjon for medisinsk genetikk, Veterinærhøgskolen, har sagt seg villig til stille sin kompetanse til rådighet for å kvalitetssikre datauttrekket som gjøres fra NKKs database. NKK ser fram til å få rettet de siste feilene, slik at HD-indeksen kan fungere etter hensikten, til nytte for hundene og NKKs medlemmer

Skroll til toppen
Rull til toppen