Verifisert GEN test for glaukom/grønn stær for Norsk Elghund Sort

Det har på ettervinteren/våren 2017 blitt verifisert en gentest for rasen vår. Dette betyr at vi nå kan få testet de enkelte hunder for om de er bærere, fri for genet eller om de er dominante (vil utvikle grønn stær). Dette er svært gode nyheter – og vi kan nå etterhvert starte systematisk avl for å avle oss bort fra arvelige grønn stær. Dette forutsetter at oppdrettere og hannhundeiere som har hunder som skal brukes i avl, tar denne testen og at bærerstatus blir kjent. AU vil ikke godkjenne kombinasjoner til parring hvor begge foreldre-dyrene er bærere. Vi har allikevel ikke den luksusen med bred nok avlsbredde at vi ikke kan bruke bærere i avl. Hunder som er bærere av grønn stær – skal kun parres med hunder som er fri for genet.

I forbindelse med forsknings-samarbeidet med NMBU er det nå mulig å ta blodprøve som analyseres og testet ved NMBU – for å vite bærerstatus på sin hund. Hvis vi skal ivareta helsen til vår nasjonale rase, er det svært viktig at dette arbeidet kommer i gang.

Vi vil oppfordre alle oppdrettere og hannhundeiere som skal avle – om å ta denne prøven. Det innebærer blodprøve (EDTA – blodprøve) av din hund hos dyrlege – benytt skjema som ligger på denne siden som pdf. Dette skriver du ut, fyller inn og tar med til din veterinær.

Kostnadene for dette er anslått til ca. 1000 kr per hund. Dette vil dekke kostnader hos dyrlege samt testing hos NMBU. Dere betaler for blodprøvetaking hos dyrlege, og vil motta en separat faktura fra NMBU for analyse av blodprøven. Vi tar høyde for at beløpet totalt sett kan variere, alt etter hva den enkelte dyrlege har av satser. AU ønsker selvfølgelig at dere underretter oss om resultatet slik at vi kan sette inn statusen ”fri” eller ”bærer” i avlshundistene.

AUNES

 

Skjema for bruk: Skjema

Skroll til toppen
Rull til toppen