Vellykket utprøving av videre analyser på elghund

Vellykket utprøving av videre analyser på elghund:

Dere hundeeiere har særdeles velvillig bidratt med vevsprøver fra hundene deres inn i FoU prosjektet. Vi har nå fått inn rundt 1000 svaberprøver. Vi har tidligere antatt at slike svaberprøver bare ville være god nok til en gammeldags type analyse. Nå viser det seg at kvaliteten er så god at vi kan gå rett opp på den mere moderne standarden av genetiske analyser som i dag brukes på produksjonsdyr. For deg som hundeeier betyr det at du ikke trenger å ta en blodprøve av hunden for å få bekreftet sikkert slektsskap mellom din hund og andre hunder. En svaberprøve vil i fremtiden være nok for at en hund med ukjent opphav skal kunne få estimert sitt slektskap til resten av populasjonen.

 

Det er bestemt at det pågående FoU prosjektet betaler for lagring i 10 år av vevsprøver fra elghunder som samles inn også i 2016. Elghundprosjektet har leid inn Per Kristian Fossmo til fortsatt å samle inn vevsprøver også i år.

Marte Wetten

Skroll til toppen
Rull til toppen