Vedtak på mislykket 2-dagersprøve,fra møte i NKK’s Jakthundkomite

NKKs Jakthundkomité (NJK)

 

Protokoll fra møte den 24. mai 2016

Sak 23/16

Jakthundprøver for elghund – flytting av dag

Norske Elghundklubbers forbund ønsker at vellykket dag på en 2-dagersprøve, der andre dagen er mislykket, skal føres over på 1-dagsprøve, slik at den vellykkede skogsdagen ikke er «bortkastet».

 

Beslutning: NJK vedtar at ordningen må tas inn i revidert regelverk fra 1.1.2017. Det gis dispensasjon for inneværende år, slik at alle blir behandlet likt ihht tidligere praksis.
Skroll til toppen
Rull til toppen