VEDTAK I NKKs JAKTHUNDKOMITE

Følgende revidert regelverk for blod – og ferskspor prøvene  er vedtatt av NKKs jakthundkomite. Regelverket har fått et nytt kapittel som omfatter ettersøkshund.

Regelverket er gjeldende fra 1.1.2016- 31.12.2016.

Miljødirektoratet har fortsatt ikke bestemt kurskravene til kurset » ettersøk videregående». Arbeide med kurskompendium m.m. har derfor stanset opp i påvente av dette. Dette er sterkt beklagelig da tiden løper fra oss til å holde kurs innen tidsfristen 1.4.2016 som direktoratet har vedtatt. Det vurderes derfor å søke om utsettelse av dette kravet i forskriften.

Knut J. Herland
Leder Ettersøksutvalget

Regler for blodspor og fersksporprøver

 

Skroll til toppen
Rull til toppen