Vedrørende genstesting og stambokføring hos NKK

Generelt om DNA-tester hos NKK: https://www.nkk.no/dna-tester/category966.html

Norsk Kennel Klub har som mange er kjent med – ordning for stambokføring av gentester for enkelte av elghundrasene hos NKK. Dette er et viktig verktøy i avlsarbeidet for å unngå å avle syke individ. 

Her følger informasjon fra NKK

Det er i år innført frivillig stambokføring av 2 gentester for Karelsk bjørnhund – PRA og dvergvekst. De øvrige gentestene for elghundrasene finner man i oversikt fra NKK – link til godkjente laboratorier – MERK – her kan det forekomme endringer og det er viktig at man går inn på NKK sine sider for å sjekke at laboratoriet man skal sende til er godkjent. Dette er hunde-eiers ansvar å undersøke – ikke aktuelle veterinær.

Per i dag gjelder følgende gentester for elghundrasene (endringer kan forekomme):

Norsk elghund grå:

          Krav til registrering: dvergvekst og primær glaukom

Norsk elghund sort:

          Frivillig registrering/stambokføring: primær glaucom og ataxi

Karelsk bjørnhund:

          Frivillig registrering/stambokføring: PRA og dvergvekst

Link til godkjente laboratorier og oversikt over hvilke testersom er relevante for de aktuelle rasene: https://www.nkk.no/getfile.php/131975158-1643878868/Dokumenter/Helse/DNA-tester/DNA-laboratorier%2C%20tester%2C%20raser.pdf

Norsk elghund sort: for prøver som skal analyseres v/ NMBU, må det kjøpes et rekvisisjonsskjema på NKKs «min side», og legge ved prøvesvar mottatt fra NMBU før dette sendes til dna@nkk.no

Det er nå også mulig med automatisk registrering av valper som «fri avstamming» hvis begge foreldre er gentestet fri og stambokført hos NKK for aktuelle sykdom, FØR registrering av valper. Registrering «fri avstamming» av valper går da automatisk. Resultater på foreldre lagt inn etter registrering av valper, vil ikke kunne brukes for å etter-registrere valper som «fri avstamming».

Skroll til toppen
Rull til toppen