Uttaksregler NM

Vi har oppdaget at det dessverre har blitt en utelatelse av krav til helsestatus for deltakende hunder når vi la ut de reviderte regler for uttak til NM for løs- og bandhund. Dette er nå rettet opp og det er selvfølgelig fortsatt en forutsetning at de hunder som tas ut til NM skal tilfredsstille gjeldende krav som stilles våre avlshunder.

Regler for uttak til NM løs- og bandhund finner du her

Skroll til toppen
Rull til toppen