Uttaksregler NM

Viser til nyhetssak publisert på hjemmesiden til Norske Elghundklubbers forbund 6. juli 2023 vedrørende uttaksregler NM.

Det ble da oppdaget at tidligere krav til HD-status hadde blitt utelatt og dette ble forsøkt rettet opp ved å formulere kravet slik i kapitlet FELLES UTTAKSKRITERIER pkt. 4:
Hunden må ha norske eiere, være norskregistrert og være registrert på påmeldt eier senest 30.6. året før NM. Hunden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav til rasens avlshunder.

Dette fordi kravet til HD er ulikt for avlshunder i de forskjellige raser og var ikke ment å være mer omfattende enn det. Pkt. 4 er derfor endret til:
Hunden må ha norske eiere, være norskregistrert og være registrert på påmeldt eier senest 30.6. året før NM. Hunden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav til HD-status for rasens avlshunder.

Forbundsstyret håper denne presiseringen gjør at det ikke lenger er tvil om hvilke kriterier som gjelder.

Link til Uttaksregler NM

Skroll til toppen
Rull til toppen