UTTAKSREGLENE FOR NM

 

Endring/revidering av Uttaksreglene for Norsk Mesterskap.

 

Forbundsstyret har fått en del tilbakemeldinger fra organisasjonen om at  

 

6. Det er kun prøver gått de to (2) siste prøvesesonger før mesterskapsåret som     skal ligge til grunn for uttaket av den enkelte hund.

i Uttaksreglene for Norsk Mesterskap ikke er gjennomførbart.

Forbundsstyret behandlet denne saken på styremøtet 13.1.12, der vedtaket ble å ta ut det opprinnelige punkt 6 uttaksreglene.

Nye reviderte uttaksregler ligger på linken nedenfor

Uttaksregler for Norsk Mesterskap

Skroll til toppen
Rull til toppen