Utklipp fra SÄK hjemmeside : Nordiska datasamarbetet

Nordiska datasamarbetet:

MEDLEMSINFORMATION
Lägesbeskrivning avseende arbetet med gemensam databas för Älghundklubbar i Norden
SKK har i dag tagit ledartröjan för att få till stånd ett avtal som reglerar och möjliggör en gemensam databas. Detta avtal skall signeras av samtliga kennelklubbar och älghundsklubbar i Norden.
SÄK skall till SKK leverera de krav på datauppgifter som är avtalsmässigt nödvändiga från alla 3 länder så att ett gemensamt avtal kan skrivas . Därigenom kommer » Hitta Älghund» kunna redovisa alla hundar oavsett om de finns i Sverige, Norge eller Finland.
SÄK är tacksamma för att SKK tar på sig att samordna detta för SE/FI/NO så att vi snarast kan ge respektive lands medlemmar ett önskvärt och efterfrågat verktyg i form av en landgränsöverskridande » Hitta Älghund».
Det finns synpunkter att detta tar tid eller att det redan borde varit gjort. Nu är det som det är, och vi emotser att det som varit diffust håller på att ta form av ett konkret verktyg.
SÄKs ansvarige för att » bygga systemen» , Per Svensk, är redan långt framme avseende hur och vad som skall infordras och hur det skall implementeras.

Skroll til toppen
Rull til toppen