UNGDOMSUTVALG OPPRETTET

Forbundsstyret opprettet 7.6.10 Ungdomsutvalg i organisasjonen.

 

Ungdomsutvalget består av følgende personer

Asbjørn Guttorm, Karasjok og Leif Skiaker, Skjåk.

Det vises forøvrig til Styremøteprotokollen fra 7.6.10 og til følgende link:

Ungdomsutvalg

Skroll til toppen
Rull til toppen