UNGDOMSMESTERSKAP LØSHUND/BANDHUND 2011

Ugdomsmesterskap løshund- og bandhund 2011

 

Følgende klubber har påtatt seg ansvaret i å arrangere ungdomsmester skap i løs- og bandhund:
Nord-Trøndelag EHK arrangerer en dags samlet bandhundprøve for ungdom u/25 år
Gudbradsdal EHK arrangerer en dags samlet løshundprøve for ungdom u/25 år
Informasjon om mesterskapet kommer fortløpende.
Les mer på følgende link:
Skroll til toppen
Rull til toppen