skjema2

Avlshundregistrering

Kontaktperson for rasen Vestsibirsk Laika ønsker å opprette et register over hunder som er brukt eller skal brukes i avl. Dette for å se på muligheter for å skape en fremgang i rasen, og for å se på de dokumenterte egenskaper som finnes i populasjonen i Norge.

Kontaktpersonen håper at flest mulig tar seg tid til å registrere inn sine hunder.

Alle hunder kan meldes inn, da dette skaper en bedre oversikt over rasen. Dette gjelder også for de hunder som ikke er premiert på utstilling, jaktprøver og andre tester.

REGISTRERINGSSKJEMA

Viktig!
Felt med rød* må fylles ut.

  • Her skrives hundens fulle navn
  • Her beskrives alle tester som hunden har gjennomført i inn og utland