Sædlagringsprosjekt Norsk Elghund Grå

Norske Elghundklubbers Forbund etablerer et sædlagingsprosjekt til bevaring og bruk av hannhunder Norsk Elghund Grå, for å sikre en størst mulig genetisk variasjon for å ivareta og sikre rasen i framtiden. Sædlagringsprosjektet bygger på et samarbeid mellom NEKF og eiere av hannhunder, hvor hannhundeierne donerer sæddoser fra sin hannhund til NEKF sædlagringsprosjekt. NEKF eier, lagrer og disponerer sæddosene. Sædlagringsprosjektet skal være selvfinansierende og basere tapping og lagring av hannhunder fra inntekter ved salg av doser fra allerede tappede hunder. Hundene som skal inngå i prosjektet skal ha en god helse og et godt gemytt. Hunden skal ikke være bærer av arvelige sykdommer.

Prosjektbeskrivelse

Skroll til toppen
Rull til toppen