Resultater løshund 18/19

Nå er alle løshund-prøver for sesongen 2018, inkl. januar 2019 registrert. Du vil finne prøveresultater for enkelt-hunder på DogWeb. De aller fleste ligger der allerede, og resten kommer så fort klubbene har sendt inn alle prøvepapirer til NKK.

På vedlagte oversikt finner dere alle referansenummer med antall startende hunder, og premiefordeling.

Prøvene er sortert på type prøver, der 30=1-dags samlet prøve, 31=2-dags samlet prøve, 32= 1-dags separat prøve,og 36=2-dags separat prøve. Innen hver prøvetype er det sortert alfabetisk etter arrangørklubb.

Så finner du også pdf-filer med alle resultatlistene, en fil for hver prøvetype. Disse er sortert etter referansenummer.

Løshundprøver 2018 oversikt

1-dags samlet

1-dags separat

2-dags samlet

2-dags separat

Skroll til toppen
Rull til toppen