REPRESENTANTSKAPSMØTET 2012

Representantskapsmøtet 2012 avholdes 12.5.2012.

 

Dette er ingen nyhet, men vi tar det likevel med som nyhet at Representantskapsmøtet 2012 avholdes 12.5.2012 på Rica Hotel Hamar, Olrud/Furnes. Dette er iht. FS.sak 43.11.

Riva Hotel Hamar

Skroll til toppen
Rull til toppen