REPRESENTANTSKAPSMØTET 2009

Det 32. Ordinære Representantskapsmøtet ble avholdt på Gardermoen, Norlandia Oslo Airport Hotel 18.4.09.

 

Protokollen for Det 32. Ordinære Representanskapsmøtet er lagt inn i arkivet Protokoller.

Skroll til toppen
Rull til toppen