Representantskapsmøte 2020

Årets Representantskapsmøte 2020 ble avhold lørdag 5. september 2020 på Thon Hotel Oslo Airport. Det deltok delegater fra 18 områdeklubber.

Det nye styret består av:

Leder:              Endre Stakkerud

Nestleder:       Arve Olav Sæter

Styremedlem: Camilla H Repshus

Styremedlem: Leif Einar Olsen

Styremedlem: Eivind Haugseth.

Vi takker for et godt gjennomført RS. 

 

RS protokoll 2020

Skroll til toppen
Rull til toppen