Representantskapsmøte 2019

I henhold til Lover for Norske Elghundklubbers Forbund bekjentgjøres Representantskapsmøte For Norske Elghundklubbers Forbund.

§3-3 Innkalling

Representantskapsmøte skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært Representantskapsmøte med minst 4 ukers frist.

Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på forbundets nettsider.

Representantskapsmøte i Norske Elghundklubbers Forbud avholdes 27.04.2019, sted er Scandic Hell Stjørdal.

Skroll til toppen
Rull til toppen