REGISTRERTE ETTERSØK I 2012

REGISTRERTE ETTERSØK 2012

Før elg- og hjortejakta i fjor høst (2012) sendte Norsk Elghundklubbers Forbund ut en oppmoding til hundeførere i områdeklubbene som drev med ettersøk av hjortevilt om å registrere ettersøkene under høstens jakt på et eget skjema.

Det kom inn 120 skjema, 115 var utfylt med telefonnummer som gjorde at vi kunne kontakte vedkommende dersom skjema mangla opplysninger.

Denne undersøkelsen viser at 69 % av påskutte dyr ble funnet døde eller ble avliva i ettersøket.

Skiller vi på godkjenningsordningene, har jaktpremierte hunder en funnprosent på 64 og offentlige godkjente hunder en funnprosent på 74 (påskutte dyr ble funnet døde eller ble avliva i ettersøket). Ser vi på hundeførere på eget lag og hundeførere i ettersøkslag er funnprosenten lik 69 %.

Sammenligner vi funnprosenten mellom jaktformene løs- og bandhund, er den også lik 71 %. ( påskutte dyr ble funnet døde eller ble avliva i ettersøket)

På linken nedenfor finner du statistikk fra de registrerte ettersøkene.

ETTERSØKSSTATISTIKK

 

Skroll til toppen
Rull til toppen