REGISTRERTE ETTERSØK 2011 – NEKF

Noe forsinket foreligger resultatet av registreringen av ettersøk gjort av NEKFs medlemmer under fjorårets jakt.

REGISTRERTE ETTERSØK 2011

Før elg- og hjortejakta i fjor høst sendte Norsk Elghundklubbers Forbund ut en oppmoding til hundeførere i områdeklubbene som drev med ettersøk av hjortevilt om å registrere ettersøkene under høstens jakt på et eget skjema. Det kom inn 72 skjema, 69 var utfylt med telefonnummer som gjorde at vi kunne kontakte vedkommende dersom skjema mangla opplysninger.

Denne undersøkelsen viser at 81 % av påskutte dyr ble funnet døde eller ble avliva i ettersøket. Dette er et svært høgt funn prosent i forhold til andre ettersøksundersøkelser. Svaret på den høge funn- prosenten kan være at de mest interesserte ettersøksjegerne har sendt inn skjema.

Skiller vi på godkjenningsordningene, har jaktpremierte hunder en funnprosent på 88 og offentlige godkjente hunder en funnprosent på 79 (påskutte dyr ble funnet døde eller ble avliva i ettersøket). Ser vi på hundeførere på eget lag og hundeførere i ettersøkslag er funnprosenten 84 og 80.

Sammenligner vi funnprosenten mellom jaktformene, har løshund en funnprosent på 91 og bandhund funnprosent på 77 ( påskutte dyr ble funnet døde eller ble avliva i ettersøket)

Tabellene ligger på linken nedenfor:

TABELLER

 

 

Skroll til toppen
Rull til toppen