REGISTRERING AV JAKTPRØVERESULTATER – LØSHUND 2013

Registrering av resultater fra gjennomførte Jakthundprøver for elghund, løshund 2013.

Det har i under hele prøvesesongen for løshundprøver vært mye støy i forbindelse med registrering av gjennomførte jaktprøver for løshund. Dette er svært beklagelig og Norske Elghundklubbers Forbunds (NEKF) Forbundsstyre (FS) beklager at det ble en svært dårlig timing for innfasing av ny prosedyre for registrering. Det vi må være klar over og som Forbundsstyret vil presisere, er at all registrering skjer i Norsk Kennel Klubs (NKK) database, DogWeb og at dette er NKKs ansvar. NKK har valgt i sin prosess med å finne nye ITK-løsninger for registrering av prøver,  å gå i et samarbeid med NEKF i sin utvikling av ny portalløsning, for å nytte denne løsningen for registrering av data.

Dette er helt i begynnelsen av utviklingen, og i rettferdighetens navn må vi alle gi en skjerv av tålmodighet til NKK og NEKF for å finne de mest formålstjenlige ITK-løsninger for våre virksomheter. At det finnes utfordringer for å finne optimale løsninger, skjønner vi alle og at dette må blir lagt til føringer gjennom vedtak og avtaler er åpenbart. Forbundsstyret ber om lojalitet til det arbeidet som blir gjort i NKK og i egen organisasjon, NEKF, og de demokratiske beslutninger som er gjort.
Å be om lojalitet til demokratiske beslutninger skulle i utgangspunktet være unødvendig be om, dette hos medlemmer og tillitsvalgte på alle nivå.

Til slutt vil det minnes om at pr. i dag er NKK NEKFs paraplyorganisasjon, administrativt og med ITK-løsninger, og derfor ligger ansvaret for ITK-løsninger hos NKK.

Forbundsstyret avviser all kritikk som blir tillagt samarbeidsavtalen mellom Egmont Hjemmet Mortensen AS og NEKF.

Norske Elghundklubbers Forbund
Nils Erik Haagenrud, leder

Skroll til toppen
Rull til toppen