REGISTRERING AV JAKTPRØVER FOR ELGHUND – LØSHUND

Nordisk prøveregistreringsprogram (NPP) skal brukes i kommende prøvesesong for jaktprøver for elghund – løshund.

 

Som alle vet så ble det, med virkning fra 2013, tatt i bruk nye nordiske jaktprøveregler for løshund. I og med denne innføringen, så forsvant «prosadelen» fra skogsprotokoll/prøvereferat. Som en del av de nye reglene ble det innført SKOGSKORT, og dette SKAL brukes ved alle løshundprøver. I stedet for en verbal beskrivelse av hendelsesforløpet, er nå alle hendelser samlet i rubrikker på skogskortet. Både dommere og hundeførere vil raskt lære seg betydningene av de forskjellige feltene, og det er også disse opplysningene som gir verdifull data til statistikk og dermed grunnlagsmateriell for avlsarbeid.

Det er nå bestemt at det nordiske prøveregistreringsprogrammet (NPP) skal brukes i kommende prøvesesong. Programmet er nå tilpasset norske forhold med separatprøver og 2-dagers prøver. Det er særdeles enkelt å legge inn data i programmet da det nesten utelukkende er opplysninger fra skogskortet som blir overført. Det er også veldig enkelt å ta ut prøvereferat og resultatlister fra systemet.

Programmet vil også være enkelt å administrere for både dommere og prøveledere. Klubbene vil snart få oversendt en enkel bruksanvisning for programmet der både bruken av selve programmet og administreringen beskrives med enkle ord. Her vil det også komme opplysninger om support.

Det er uansett viktig at SKOGSKORTET brukes på alle prøver, og at dette tas vare på inntil opplysningen skal registreres i programmet.

NKK har utprøvd en reserve Excel minimumsløsning som tar hand om alle momenter og andre nødvendige opplysninger om dette skulle bli aktuelt.

Når det gjelder løshund-prøver for sist sesong, så vet vi at der er veldig store mangler på de dataene som er kommet inn på DogWeb Arra. Alle prøver mangler opplysninger om momenter og enkelte prøver er ikke kommet inn i det hele tatt. NEKF, sammen med områdeklubbene, vil sørge for at dette kommer i orden. Vi ser for oss at nye NPP også skal brukes til dette. Noen klubber førte prøvene i dette programmet i fjor, og det skal være en enkel sak å oppdatere disse til den nye programversjonen.

NPP er et meget godt utprøvd system og det er også det systemet som best tar vare på de dataene vi trenger for poitiv avlsutvikling. Ved å få inn prøvedata fra 2013 i dette systemet, har vi ett ekstra år med grunnlag for statistikk.

 

Kjell Arild Haugen
Leder, Norske Elghundklubbers Forbund

Skroll til toppen
Rull til toppen