Prøvesesong for bandhund er vedtatt utvidet til ut januar måned

Bandhundprøve

Norske Elghundklubbers Forbund ved Forbundsstyret søkte NKK om utvidet prøvetid for jaktprøver bandhund på lik linje som jaktprøver løshund.

Søknaden ble behandlet på møte i NKKs jakthundkomitè den 16. november 2022.
NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknad fra Norske Elghundklubbers Forbund vedrørende forlenget prøvesesong for bandhundprøver.
Prøvesesongen blir utvidet, slik at bandhundprøver kan avholdes ut januar.
Vedtak gjelder fra 01.01.2023.


Skroll til toppen
Rull til toppen