PRESISERING VEVSPRØVER

Presisering vevsprøver 

Vi ser at det var litt utydelig formulering i dokumentet vedrørende vevsprøver publisert på hjemmesiden tidligere, og ønsker å presisere følgende: 

I tråd med prosjektets mål og hensikt vil det foreløpig ikke bli delt ut noen enkeltresultater til hundeeiere om deres eller andre hunder. Vi håper imidlertid at vi innen prosjektets utgang kan levere tilbakemelding på korrekt avstamming eller ikke til de fleste av dere som har bidratt med vevsprøve. Et krav for å kunne verifisere sikkert slektskap, er at det foreligger vevsprøve på både mor og far til den aktuelle hunden.  Så langt er det mange av hundene som ikke har vevsprøve på begge foreldre. Vi vil derfor oppfordre til å fortsette med innlevering av vevsprøver, slik at vi kan bygge opp en omfattende base med dyr som brukes til dette formålet. Vi vil også etterlyse vevsprøver på for eksempel hannhunder som er spesielt viktige for dette arbeidet etter hvert som slektskapet mellom dyrene i basen bygges opp.

Marte Wetten, prosjektleder

 

Skroll til toppen
Rull til toppen